User Tools

Site Tools


taterrabase:contaminations:use-advisories

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taterrabase:contaminations:use-advisories [2019/04/02 15:19]
dirk
taterrabase:contaminations:use-advisories [2019/04/02 15:45] (current)
dirk
Line 2: Line 2:
  
  
-In het scherm '​Verontreinigingen'​ is er een nieuw tabblad '​Gebruiksadviezen'​ toegevoegd. Deze worden uitgewisseld met het Mistral-webloket.+In het scherm '​Verontreinigingen'​ is er een nieuw tabblad '​Gebruiksadviezen'​ toegevoegd. ​\\ 
 +Deze worden uitgewisseld met het Mistral-webloket.
  
 {{:​taterrabase:​contaminations:​pasted:​20190402-151956.png}} {{:​taterrabase:​contaminations:​pasted:​20190402-151956.png}}
taterrabase/contaminations/use-advisories.txt · Last modified: 2019/04/02 15:45 by dirk