User Tools

Site Tools


taterrabase:exchange:export-to-csv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taterrabase:exchange:export-to-csv [2019/04/19 08:48] (current)
dirk created
Line 1: Line 1:
 +====== Exporteren naar CSV / Excel ======
  
 +Alle overzichtslijsten kunnen geëxporteerd worden naar het .CSV-formaat (comma separated values). \\ 
 +Dit formaat kan ingelezen worden door Excel.
 +
 +===== Werkwijze: =====
 +
 +Klik met de rechtermuisknop op een overzichtslijst,​ selecteer '​Exporteer...'​
 +
 +{{:​taterrabase:​exchange:​pasted:​20190419-084758.png}}
taterrabase/exchange/export-to-csv.txt · Last modified: 2019/04/19 08:48 by dirk