User Tools

Site Tools


taterrabase:labrequests:naming-of-analysis-samples

Naamgeving van analysemonsters

De naam van nieuwe analysemonsters wordt automatisch samengesteld op basis van sleutelwoorden. Van zodra men een veldmonster sleept naar de analyseopdracht, wordt deze naam samengesteld.

Nadien kan de gebruiker de naam manueel aanpassen (dubbelklikken).

Instellingen

In de Ini-instellingen, sectie ‘TreeVisualisations, zijn er 3 instellingen die de naamgeving van nieuwe analysemonsters kunnen bepalen:

 • NewSoilAnalysisSampleTreeFormat (bodemmonsters)
 • NewWaterAnalysisSampleTreeFormat (grondwatermonsters)
 • NewOtherWaterAnalysisSampleTreeFormat (overige watermonsters)

Sleutelwoorden

Sleutelwoorden beginnen en eindigen met een '$'-teken. Tussen de sleutelwoorden kan men vaste tekens plaatsen (bv. een scheidingsteken of haakjes).

Bodemmonsters (NewSoilAnalysisSampleTreeFormat):

 • $positionsofmeasurement_prefix$ → B, BP, M
 • $positionsofmeasurement_code$ → code meetpunt
 • $soilsamples_naam$ → naam monster
 • $soilsamples_diepte_van$ → diepte van
 • $soilsamples_diepte_tot$ → diepte tot
 • $soilsamples_depth_unit$ → eenheid diepte

Watermonsters (NewWaterAnalysisSampleTreeFormat):

 • $positionsofmeasurement_prefix$ → B, BP, M
 • $positionsofmeasurement_code$ → code meetpunt
 • $monitoringwells_nummer$ → volgnummer peilbuis
 • $watersamples_volgnummer$ → volgnummer watermonster
 • $monitoringwelllayers_filter_diepte_van$ → filter diepte van
 • $monitoringwelllayers_filter_diepte_tot$ → filter diepte tot
 • $monitoringwelllayers_depth_unit$ → eenheid diepte

Overig grondwatermonster (NewOtherWaterAnalysisSampleTreeFormat):

 • $positionsofmeasurement_prefix$ → B, BP, M
 • $positionsofmeasurement_code$ → code meetpunt
 • $watersamples_volgnummer$ → volgnummer watermonster
 • $monitoringwelllayers_filter_diepte_van$ → filter diepte van
 • $monitoringwelllayers_filter_diepte_tot$ → filter diepte tot
 • $monitoringwelllayers_depth_unit$ → eenheid diepte

Diepte van het monster toevoegen

Indien men de diepte van het veldmonster wil zien in de naam van nieuwe analysemonsters, voeg dan de volgende sleutelwoorden toe:

 • NewSoilAnalysisSampleTreeFormat: ($soilsamples_diepte_van$-$soilsamples_diepte_tot$$soilsamples_depth_unit$)
 • NewWaterAnalysisSampleTreeFormat: ($monitoringwelllayers_filter_diepte_van$-$monitoringwelllayers_filter_diepte_tot$$monitoringwelllayers_depth_unit$)
 • NewOtherWaterAnalysisSampleTreeFormat: ($monitoringwelllayers_filter_diepte_van$-$monitoringwelllayers_filter_diepte_tot$$monitoringwelllayers_depth_unit$)
taterrabase/labrequests/naming-of-analysis-samples.txt · Last modified: 2020/08/04 12:03 by dirk