User Tools

Site Tools


taterrabase:measurepoint_prefixes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taterrabase:measurepoint_prefixes [2017/09/20 15:12]
dirk
taterrabase:measurepoint_prefixes [2019/06/05 10:55] (current)
dirk
Line 8: Line 8:
  
 De gebruikte letters (M, B, PB) zijn instelbaar via de ini-instellingen (Algemeen, PositionsOfMeasurementTypes). De gebruikte letters (M, B, PB) zijn instelbaar via de ini-instellingen (Algemeen, PositionsOfMeasurementTypes).
-Voorlopig is het __niet__ mogelijk om bijkomende voorvoegsels te definiëren (bv. voor effluent, ​dringwater, ...)+Voorlopig is het __niet__ mogelijk om bijkomende voorvoegsels te definiëren (bv. voor effluent, ​drinkwater, ...)
  
 === Voorvoegsels verbergen === === Voorvoegsels verbergen ===
taterrabase/measurepoint_prefixes.txt · Last modified: 2019/06/05 10:55 by dirk