User Tools

Site Tools


taterrabase:testings:general

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taterrabase:testings:general [2019/10/11 08:59]
dirk
taterrabase:testings:general [2019/10/11 09:02] (current)
dirk
Line 80: Line 80:
 ===== 3. Toetsingen aanpassen ===== ===== 3. Toetsingen aanpassen =====
 Tips voor het aanpassen van toetsingstabellen:​ Tips voor het aanpassen van toetsingstabellen:​
-  * Standaard staan de toetsingstabellen lokaal. Indien u deze aanpast, dient u deze naar alle toestellen te kopiëren. ​+  * Standaard staan de toetsingstabellen lokaal. Indien u deze aanpast, dient u deze naar alle toestellen te kopiëren ​(of op een netwerklocatie te plaatsen en het pad in de databank aan te passen). 
 +  * De locatie naar de toetsingstabellen zit in de databank gedefinieerd. Als u dit aanpast, zal het pad voor iedereen automatisch aangepast zijn
   * Toetsingstabellen kunnen door i-Theses bijgewerkt worden. Als u zelf aanpassingen aanbrengt, kan u deze best hernoemen.   * Toetsingstabellen kunnen door i-Theses bijgewerkt worden. Als u zelf aanpassingen aanbrengt, kan u deze best hernoemen.
 +  * De toetsingen maken vaak gebruik van verborgen kolommen. Indien u dingen toevoegt of verplaatst, hou hier rekening mee.
 +  * Als u dingen toevoegt, hou rekening met de Excel-bereiken. De toetsingen maken gebruik van 'Excel names'​. Kijk deze na om zeker te zijn dat nieuwe rijen in deze bereiken zitten.
   * Na iedere aanpassing, kan u de tabellen best automatisch laten controleren. Dit kan u doen via Formulieren,​ Algemene tabellen, Analyses, Toetsingen, knop '​Valideer'​ \\ {{:​taterrabase:​testings:​pasted:​20191011-085933.png}}   * Na iedere aanpassing, kan u de tabellen best automatisch laten controleren. Dit kan u doen via Formulieren,​ Algemene tabellen, Analyses, Toetsingen, knop '​Valideer'​ \\ {{:​taterrabase:​testings:​pasted:​20191011-085933.png}}
  
  
taterrabase/testings/general.txt · Last modified: 2019/10/11 09:02 by dirk