User Tools

Site Tools


taterrabase:testings:report_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taterrabase:testings:report_settings [2017/10/23 13:38] (current)
dirk created
Line 1: Line 1:
 +====== Reportinstellingen ======
  
 +Per toetsingsrapport,​ zijn er een aantal instellingen.
 +
 +Deze kunnen aangepast worden via Formulieren,​ Algemene tabellen, Toetsingen, [selecteer de gewenste norm], tabblad Rapport.
 +
 +Instellingen:​
 +  * Taal
 +  * Aparte tabs voor de monsters
 +  * Welke monsters op dezelfde pagina geplaatst worden (max. per tab, per bestemmingstype,​ per stof, ...)
 +
 +Bijvoorbeeld:​ als monsters met een verschillende pH op aparte tabbladen geplaatst moeten worden, moet bij '​Pagina/​concentratiegroep'​ de stof pH-KCL ingevuld worden.
 +
 +{{:​testings:​testings_report_settings.png?​800|}}
 +
 +Als monsters op verschillende pagina'​s geplaatst worden, kan men met de reden opvragen door met de muis over het pagina-nummer te bewegen.
 +
 +{{:​testings:​testings_new_page_info.png?​800|}}
taterrabase/testings/report_settings.txt ยท Last modified: 2017/10/23 13:38 by dirk