User Tools

Site Tools


taterrabase:whats-new:version_8.16.0.0

TaTerraBase 8.16.0.0

Nederlands

Ondersteuning voor het nieuwe Mistral 8.5-formaat

Op 2 juni 2020 zal het Ovam Mistral-webloket een nieuwe update krijgen. TaTerraBase is vanaf nu compatibel met de nieuwe Mistral 8.5-bestanden.

XML's in versie 8.4 van het schema kunnen nog steeds opgeladen worden in het webloket. Bij het opladen wordt de XML automatisch omgezet naar versie 8.5.

Om Mistral 8.5 bestanden van het webloket te importeren in TaTerraBase, moet men eerst de laatste versie van TaTerraBase installeren.

De meeste aanpassingen zijn van technische aard. De eindgebruiker zal geen grote verschillen opmerkingen in deze nieuwe versie.

Aanleiding en grondwaterkwetsbaarheid zijn niet meer verplicht volgens het schema.

Nieuwe records voor de keuzelijsten van de algemene tabellen (+ bijhorende mappings)

Er werden +-60 nieuwe records toegevoegd voor de uitwisseling met Ovam: nieuwe onderzoekstypes, perceelclassificaties, contactrollen, texturen, geuren, saneringsconcepten, perceelbestemmingen, …

English

Support for the new Mistral 8.5 format

On June 2nd 2020, the Ovam Mistral platform will be updated to a new version. TaTerraBase is now compatible with new Mistral 8.5-files.

The Mistral platform will continue to support the import of Mistral 8.4-files, but will only create 8.5 files. This means that if you want to import a new file in TaTerraBase, you’ll have to install the update first!

Almost all changes are technical. The user will not notice much about this new version.

The inducements and groundwatervulnerabilities became optional.

New general table records and mappings

Added +60 new records for Ovam: new study types, parcel classifications, contact roles, textures, odours, sanitation concepts, parcel destinations,…

taterrabase/whats-new/version_8.16.0.0.txt · Last modified: 2020/05/31 23:23 by dirk