User Tools

Site Tools


taterrabase:whats-new:version_8.16.0.0

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
taterrabase:whats-new:version_8.16.0.0 [2020/05/31 23:22]
dirk
taterrabase:whats-new:version_8.16.0.0 [2020/05/31 23:23] (current)
dirk
Line 14: Line 14:
 ==== Nieuwe records voor de keuzelijsten van de algemene tabellen (+ bijhorende mappings) ==== ==== Nieuwe records voor de keuzelijsten van de algemene tabellen (+ bijhorende mappings) ====
  
-+-60 nieuwe records toegevoegd voor de uitwisseling met Ovam: nieuwe onderzoekstypes,​ perceelclassificaties,​ contactrollen,​ texturen, geuren, saneringsconcepten,​ perceelbestemmingen,​ …+Er werden ​+-60 nieuwe records toegevoegd voor de uitwisseling met Ovam: nieuwe onderzoekstypes,​ perceelclassificaties,​ contactrollen,​ texturen, geuren, saneringsconcepten,​ perceelbestemmingen,​ …
  
 ===== English ===== ===== English =====
taterrabase/whats-new/version_8.16.0.0.txt · Last modified: 2020/05/31 23:23 by dirk