User Tools

Site Tools


tcterrabase:tcmapmilieutools_integration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tcterrabase:tcmapmilieutools_integration [2019/04/23 09:53]
bart created
tcterrabase:tcmapmilieutools_integration [2019/04/23 10:15] (current)
bart
Line 1: Line 1:
 ====== TcMapMilieuTools integratie ====== ====== TcMapMilieuTools integratie ======
 +Vanaf versie 9.1 van TcTerraBase wordt TcMapMilieuTools automatisch mee geïnstalleerd. \\
 +De geïnstalleerde TcMapMilieuTools versie zal altijd dezelfde versie zijn als deze van TcTerraBase.
 +
 +Er is voor deze integratie gekozen om de installatie van een volledige TerraBase te vergemakkelijken. ​
 +Een volledige TerraBase installatie bestond uit een aparte installatie van TaTerraBase,​ TcMapMilieuTools en TcTerraBase. ​
 +Nu TcMapMilieuTools geïntegreerd is in TcTerraBase,​ hoeft TcMapMilieuTools niet meer apart geïnstalleerd te worden voor een volledige TerraBase installatie.
 +
 +Na installatie van TcTerraBase krijgen we nu in een AutoCad Map installatie meteen de toolsbars voor zowel TcMapMilieuTools als TcTerraBase te zien:
 +{{:​tcterrabase:​pasted:​20190423-101426.png}}
 +
 +Let op!
 +Beide applicaties worden nu te samen geïnstalleerd. Maar u hebt nog steeds voor beide applicaties een aparte licentie nodig.
tcterrabase/tcmapmilieutools_integration.txt · Last modified: 2019/04/23 10:15 by bart