User Tools

Site Tools


taterrabase:language

Taal

TaTerraBase is meertalig.
Standaard: Nederlands, Frans en Engels. Extra talen op aanvraag.

De taal kan op 2 plaatsen ingesteld worden:

  • Ini-bestand
  • Taal-menu (voor remote desktop)

Ini-bestand

Instelbaar via TaTerraBase, menu 'Extra', 'Opties'

In de keuzelijst 'language' kan de taal gekozen worden.

Taal menu (voor gebruik op remote desktop)

Indien TaTerraBase gebruikt wordt op server-omgevingen en remote desktop, is het mogelijk dat meerdere mensen met één TerraBase-installatie werken. Als men dan verschillende talen wil hanteren, kan dit via de volgende werkwijze:

1. Editeer TaTerraBase.ini (in de TaTerraBase-installatiemap) en maak de taalinstelling 'Language' leeg (zie onderstaande screenshot)

2. TaTerraBase opstarten.
Meteen wordt gevraagd welke taal gebruikt dient te worden:

Dit wordt aan iedere gebruiker gevraagd en apart opgeslagen.

3. Nadien kan de taalkeuze aangepast worden via Formulieren, Talen:

taterrabase/language.txt · Last modified: 2020/11/06 12:12 by dirk