User Tools

Site Tools


taterrabase:testings:report_settings

Reportinstellingen

Per toetsingsrapport, zijn er een aantal instellingen.

Deze kunnen aangepast worden via Formulieren, Algemene tabellen, Toetsingen, [selecteer de gewenste norm], tabblad Rapport.

Instellingen:

  • Taal
  • Aparte tabs voor de monsters
  • Welke monsters op dezelfde pagina geplaatst worden (max. per tab, per bestemmingstype, per stof, …)

Bijvoorbeeld: als monsters met een verschillende pH op aparte tabbladen geplaatst moeten worden, moet bij 'Pagina/concentratiegroep' de stof pH-KCL ingevuld worden.

OPGELET: monsters waarbij de berekende normwaardes (bv. BSN) verschillen, zullen altijd op een apart tabblad geplaatst worden - ongeacht de instellingen.

Als monsters op verschillende pagina's geplaatst worden, kan men met de reden opvragen door met de muis over het pagina-nummer te bewegen.

taterrabase/testings/report_settings.txt · Last modified: 2021/06/29 10:13 by dirk