User Tools

Site Tools


taterrabase:testings:report_settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taterrabase:testings:report_settings [2017/10/23 13:38]
dirk created
taterrabase:testings:report_settings [2021/06/29 10:13] (current)
dirk
Line 11: Line 11:
  
 Bijvoorbeeld:​ als monsters met een verschillende pH op aparte tabbladen geplaatst moeten worden, moet bij '​Pagina/​concentratiegroep'​ de stof pH-KCL ingevuld worden. Bijvoorbeeld:​ als monsters met een verschillende pH op aparte tabbladen geplaatst moeten worden, moet bij '​Pagina/​concentratiegroep'​ de stof pH-KCL ingevuld worden.
 +
 +OPGELET: monsters waarbij de berekende normwaardes (bv. BSN) verschillen,​ zullen altijd op een apart tabblad geplaatst worden - ongeacht de instellingen.
  
 {{:​testings:​testings_report_settings.png?​800|}} {{:​testings:​testings_report_settings.png?​800|}}
taterrabase/testings/report_settings.txt ยท Last modified: 2021/06/29 10:13 by dirk