User Tools

Site Tools


taterrabase:exchange:mistral

Ovam Mistral

Dit artikel beschrijft de werkwijze om vanuit TerraBase gegevens aan te leveren aan het Mistral-webloket.
Bij twijfel en vragen, dient men steeds de Ovam te contacteren.
De eindverantwoordelijkheid voor het correct aanleveren van gegevens, ligt steeds bij de deskundige.

1. Werkwijze

1.1. Algemeen

Indien het gaat om een vervolgonderzoek in een bestaand dossier, moet een andere werkwijze gevolgd worden.

1.2. Nieuw dossier

Bij dossiers waarbij geen voorgaand onderzoek is, kan de opdracht rechtstreeks in TerraBase gestart worden. (scherm 'Onderzoeken)

1.3. Vervolgonderzoek

Als er voorgaande conform-verklaarde onderzoeken zijn, moet hierop verder gewerkt worden.

1. In het webloket, ga naar 'Zoeken dossiers/opdrachten'

2. Open het dossier

3. Selecteer de voorgaande opdracht

4. Selecteer het nieuwe opdrachttype en klik op 'Aanmaken nieuwe opdracht adhv geselecteerde opdracht'

5. Ga terug naar de beginpagina van Mistral (Nieuwe onderzoeken) en download de xml

6. Importeer het bestand in TerraBase

7. Na het voltooien van het onderzoek in TerraBase, kan dit weer geëxporteerd worden.
Het bestand kan opgeladen worden in het webloket via een knop op de pagina 'Nieuwe opdrachten'

2. Veldwerk

Het is mogelijk om enkel het veldwerk te exporteren.

Standaard worden enkel veldwerkgegevens (meetpunt, boorlagen, peilbuizen, veldmonsters) geëxporteerd. De analyseresultaten worden standaard niet geëxportereerd.

Werkwijze:
Menu 'Bestand', 'Importeren/Exporteren', 'Exporteren', 'Mistral', 'Veldwerk'

Indien men ook de analyseresultaten wil exporteren, moet een instelling aangezet worden:
Sectie 'Mistral', instelling 'FieldworkExportAnalysisResults'

3. Mogelijke problemen

3.1. Vervolgonderzoek reeds aangemaakt in TerraBase

Mogelijke oorzaken:

 • De vorige onderzoeksfase was tijdens de start van de nieuwe fase nog niet conform verklaard.
 • De volgorde van onderzoeksfases is gewijzigd tijdens het verloop van het onderzoek
 • Vergeten het conform verklaarde onderzoek eerst in te lezen
 • Verkeerde voorgaand onderzoek ingelezen

Gevolg:

Het onderzoek kan niet correct uitgewisseld worden met Mistral.
Bijvoorbeeld: voor het aanleveren van een tussentijds rapport, moeten de nieuwe gegevens gelinkt kunnen worden aan de sanering van de voorgaande onderzoeksfase. Als het voorgaande conform-verklaarde onderzoek niet werd ingelezen, ontbreken de koppelingen met de Mistral-databank en zijn de gegevens van het voorgaande onderzoek niet gekend.

Oplossing:

Als er al reeds nieuwe bemonstering en analyses uitgevoerd zijn in een vervolgonderzoek, moeten de volgende stappen ondernomen worden om correct aan te leveren:

 1. Download de voorgaande onderzoeksfase (conform-verklaarde versie!) van het Mistral-webloket (zie 'Vervolgonderzoek')
 2. Voeg in TerraBase beide onderzoeken samen (onderzoek aangemaakt in TerraBase + onderzoek van het webloket).
 3. Voeg in TerraBase de dubbele meetpunten samen en ontdubbel de overige gegevens.

3.2. “Kan geen relatie vinden voor Texturen met de waarde 'X'. Het bestaat niet in het export-formaat."

Mogelijke oorzaken:

 • De waarde bestaat niet in Mistral
 • De waarde bestaat in Mistral, maar er ontbreekt een 'relatie' tussen TerraBase en Mistral

Oplossing:

De waarde bestaat niet in Mistral:

 • Gebruik een andere waarde in de keuzelijst die wél bestaat in Mistral.
 • Voeg een relatie toe naar een andere Mistral-waarde die overeenkomt (Menu Formulieren, relaties)

De waarde bestaat in Mistral, maar er ontbreekt een relatie:

 • Voeg een relatie toe (Menu Formulieren, relaties)

3.3. Datum labopdrachten aanpassen

Probleem:

Manueel labresultaten toegevoegd waardoor de datums van de aanvragen niet correct zijn.
“Invalid date. Must be between 1/01/1800 0:00:00 and 2/01/9999 0:00:00 (Analysemonster)”

Oplossing:

Je kan de datum ‘overriden’ door een datum te selecteren in het veld ‘laatste levering’ van de labopdracht.

3.4. MISTRAL verwacht X een Y te hebben

Probleem:

De export kan niet gemaakt worden door de foutmelding 'MISTRAL verwacht X een Y te hebben'.

Oplossing:

 • Er is effectief geen waarde ingevuld. Het Mistral-formaat verwacht dat bepaalde velden ingevuld zijn. Vul aan en probleer opnieuw.
 • Er is een waarde ingevuld. In dat geval ontbreekt er mogelijk een relatie. Controleer de waarschuwingen op de melding “Kan geen relatie vinden voor Texturen met de waarde 'X'. Het bestaat niet in het export-formaat.”. In dat geval, zie H3.2
taterrabase/exchange/mistral.txt · Last modified: 2018/10/24 13:33 by dirk