User Tools

Site Tools


taterrabase:execute-package

Execute package

1. Je kan het pakket uitvoeren via:

2. Selecteer het pakket:

3. Klik op ‘uitvoeren’

Als alles goed verloopt, zal de melding ‘…geslaagd’ getoond worden en mag het scherm gesloten worden.

taterrabase/execute-package.txt · Last modified: 2017/10/23 13:46 by dirk