User Tools

Site Tools


taterrabase:measurepoint_prefixes

Voorvoegsels meetpunten

Meetpunten krijgen automatisch een voorvoegsel (bv. B001, PB002).

  • Standaard: M
  • Boorlagen aanwezig: B
  • Peilbuizen aanwezig: PB

De gebruikte letters (M, B, PB) zijn instelbaar via de ini-instellingen (Algemeen, PositionsOfMeasurementTypes). Voorlopig is het niet mogelijk om bijkomende voorvoegsels te definiëren (bv. voor effluent, drinkwater, …)

Voorvoegsels verbergen

Het is mogelijk om deze automatische voorvoegsels te verbergen (bv. om andere voorvoegsels te gebruiken)

Werkwijze

1. Selecteer in het scherm 'meetpunten' 1 of meerdere meetpunt-records

2. Rechtermuisknop, Verberg voorvoegsel.

3. Pas de naam van het meetpunt aan (bv. 001 → G001)

taterrabase/measurepoint_prefixes.txt · Last modified: 2019/06/05 10:55 by dirk